Vintervedligehold 1. nov. - 31. marts

Bemærk følgende officielle regel vedr. snerydning og glatførebekæmpelse:

"Det forhold, at din grundejerforening måtte have en intern snerydningsordning fritager dig ikke for ansvar."

Stierne forudsættes ryddet i samarbejde for de enkelte blokke iht. vinterberedskabsplanen, hvor man inden for hver blok aftaler udførelse af vinterberedskabet. Se Egen vinterberedskab, ALLE beboere har pligt til at deltage, både lejere og ejere.

Asfalterede områder inkl. lille P-plads ryddes af SkovhuggerenAps.