Vedtægter

Vedtægterne beskriver en forretningsgang for grundejerforeningen, f.eks. afholdelse af generalforsamling og bestyrelsens konstituering. Oprindeligt lå der et pantebrev for hver ejendom med et pålydende på 2.000 kr. til sikkerhed for ejerens forpligtelser overfor fællesskabet.  De nye vedtægter er tinglyst aht. sikkerhed for medlemmernes økonomiske forpligtelser overfor grundejerforeningen - der er en sikkerhedsstillelse på 10.000 kr., som står som øverste prioritet og ikke kan slettes. 

En dansk forening skal have beskrevne vedtægter.

Dokumenter: