Sommervedligehold 1. april - 31. oktober


Sommervedligehold omfatter årligt tilbagevendende vedligehold af fællesarealets grønne områder - plæner, buske, hække og sprøjtning af stier mv.

Desuden vil der ofte være nogle ekstraarbejder, som er en-gangs opgaver.

Opgaverne er detaljeret beskrevet i: