Forretningsforbindelser

  • Flex4Business
    Varetager driften af vores hjemmeside, leverer desuden værktøj til opsætning og vedligehold af hjemmeside. Foreningens WEBmanager er ansvarlig for vedligehold af hjemmesiden.