Platanhavens historie

Platanhaven er bygget i 1976. Oprindeligt var projektet designet med rækkehuse som Platanhaven 34-38 med et fælles hus nord for P-pladsen. Den oprindelige bygherre gik imidlertid konkurs og en ny bygherre, P.

Wagga-Andersen fra Charlottenlund overtog projektet, som blev ændret til den type huse som ses i Platanhaven 1-33. Fælleshuset blev ændret til 4 ekstra rækkehuse - derfor springet i nummerering fra nr. 23 til 28.

Der opstod også problemer for den nye bygherre, så de 4 huse nord for P-pladsen blev ikke til noget efter den daværende bestyrelse for G/f Platanhaven tog kontakt til en advokat, som fik nedlagt byggeretten på de fire grunde.

Derefter blev fællesarealet overdraget til ejerne af rækkehusene i Platanhaven. Fællesarealet var en græsmark, så den daværende bestyrelse gik i gang med at finde en entreprenør, som kunne etablere et fællesareal med et rimeligt udseende og som var nemt at vedligeholde. Derfor blev der plantet stephenandra på de fleste af de arealer, der ikke var græsplæner - stephenandra har den egenskab, at det udelukker al anden vækst, så der ikke skal fjernes ukrudt på disse arealer.

Og så gik de daværende beboere i gang med at bygge en ordentlige legeplads. Projektleder var tømrer Ove Nielsen, som dengang boede i Platanhaven 16. I 1983 havde vi bygget to legepladser - 1 på nordplænen og 1 på sydplænen. Legepladsen på sydplænen blev senere fjernet, da den var lagt på et område med en jordvold omkring - det viste sig at være byggeaffald, så bestyrelsen fik det hele fjernet og etablerede området som det ser ud i dag.

I 2007 blev legepladsen renoveret med Niels Mortensen, Platanhaven 19, som projektleder. En stor del af beboerne deltog i arbejdet - jeg har fundet nogle billeder fra omlægningen af legepladsen. Der blev bl.a. indført et mere sikkert faldgrundlag end det grus vi oprindeligt lagde på pladsen omkring legeredskaberne.

Klik på Renovering af legeplads for at se video.

Området blev i størstedelen af tiden frem til omkring 2008 passet af en ansat havemand, Ejvind Jakobsen, Platanhaven 12, frem til han blev 80. Derefter fik vi et anlægsgartnerfirma til at stå for fællesarealets vedligehold - vi har i 2021 skiftet til fa. Skovhuggeren, som nu også står for vinter vedligehold af de to P-pladser og den asfalterede vej. 

Stiernes vintervedligehold står beboerne for iht. en plan for stiernes snerydning og evt. saltning.

Jeg har fundet lidt billeder fra årene 1980-2021, som er lagt ind i en lille video, så du kan få et indtryk af hvordan området har udviklet sig gennem årene. 

Klik på Platanhavens historie for at se video.