Ordensregler

Bestyrelsen kan fastlægge ordensregler for brug af fællesarealerne og fællesarealernes faciliteter. 

Aktuelt er der ikke faslagt ordensregler.

Skiltningen ved stierne - parkeringsforbud på stierne - har til formål at gøre opmærksom på Deklarationens §8 "Al parkering, herunder gæsteparkering, skal ske på parkeringspladserne med undtagelse af af- og pålæsning."