Kontingentbetaling for ejere


Kontingent opkræves første måned i kvartalet med forfald den 10. i måneden.NETS står for opkrævning af kontingent og udsender et indbetalingskort til medlemmer, som ikke er tilmeldt Betalingsservice. Vi opfordrer medlemmerne til at tilmelde sig Betalingsservice, da det er billigste løsning for foreningen - samtidigt sikrer det rettidig betaling, hvilket også er vigtig for foreningen.

Konsekvenser ved for sen betaling:

  • 10 dage efter forfald udsender kassereren en erindringsmeddelselse.
  • Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter erindringsmeddelelsen udsendes rykker 1, som pålægges et gebyr på kr. 100,00.
  • Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter rykker 1 udsendes rykker 2, som pålægges et gebyr på yderligere kr. 100,00.
  • Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter rykker 2 overdrages beløbet til foreningens advokat til inddrivelse ved inkasso.
  • Hvis det ikke lykkes at inddrive udestående vil det pågældende medlem blive indberettet til RKI.

Kontingent og evt. indmeldingsgebyr fastlægges af generalforsamlingen, se vedtægternes §4.

Se Vejledning i kontingentbetaling, som du evt. kan udskrive.