Hegnssyn

Hvis der opstår strid mellem naboer om hegn mellem ejendommene, skal striden i første omgang søges løst i mindelighed. 

Hvis dette ikke er muligt kan Hegnsyn rekvireres gennem Kalundborg Kommunes sekretariat - se nærmere om hvordan på link nedenfor. 

Det er ikke nødvendigt at involvere G/f Platanhavens bestyrelse i disse sager.

Du kan læse om Hegnsyn i Kalundborg Kommune her.

Foto leveret af duong chung på Unsplash