Dispensation

Grundejerforeningens bestyrelse har gennem årene aftalt regler for dispensation fra deklarationens regler. Bemærk, at dispensations-reglerne ikke fritager for ansøgning om ændringer - de sikrer blot, at man kan forvente en godkendelse.

Korrespondance o.lign. vedrørende dispensation: