Deklaration


Deklarationen er tinglyst og deklarationens regler kan ikke tilsidesættes inden for de rammer, der er beskrevet i deklarationen.

Kun Kalundborg Kommune kan dispensere fra deklarationens regler. Det betyder, at enhver ændring af facader og hegn mod fællesareal skal godkendes af Kalundborg Kommune. Grundejeforeningens bestyrelse høres inden Kalundborg Kommune tager beslutning om evt. godkendelse.

Medlemmerne af grundejerforeningen kan fremsende skriftlig klage over et andet medlems formodede overtrædelse af deklarationen. Klagen kan fremsendes til bestyrelsen eller direkte til Kalundborg Kommune. I sidstnævnte tilfælde vil Kalundborg Kommune høre bestyrelsen om dennes holdning til sagen.

Endelig kan bestyrelsen beslutte at påtale overtrædelser deklarationen, hvis det skønnes at der er tale om en overtrædelse af Byggelovens §14, eller hvis bestyrelsen har modtaget en skriftlig klage fra et medlem eller en myndighed vedrørende en overtrædelse af deklarationen.

Bestyrelsen er ikke forpligtet til at foretage periodisk inspektion af de enkelte ejendomme for overtrædelse af deklarationen.

Her kan finder du deklarationen.

Her finder du et matrikelkort.