Byggeloven

Som ejer af en ejendom i Platanhaven skal man især være opmærksom på §14 - bestyrelsen er forpligtet til at påtale forhold, der ikke lever op til §14, og - om nødvendigt - foretage indberetning til Kalundborg Kommune.

Byggeloven:
§ 14. Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. I bebyggede områder gælder de også for ubebyggede grunde.

Du finder Byggeloven her