Bestyrelsens forretningsorden


Bestyrelsen har fastlagt en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen fastlægger ansvar og opgaver for de enkelte bestyrelsesmedlemmer og beskriver hvilke arkiver foreningen vedligeholder og hvem, der administrer de enkelte arkiver.

I en periode var de 3 bestyrelsesmedlemmer fritaget for kontingentbetaling. Ved en nødvendig kontingentforhøjelse efter 2007 besluttede generalforsamlingen at bestyrelsen fremover skulle betale et kontingent svarende til forhøjelsen. Derfor betaler bestyrelsen nu et kontingent, som udgør omkring 31% (30,67%) af det fastlagte kontingent.

GDPR fastlægger regler for overdragelse til nye bestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt at disse overholdes, da man ellers i værste fald risikerer bøder fra Datatilsynet.

I vedlagte forretningsorden er arkiver, ansvar og opgaver detaljeret beskrevet. Bestyrelsens 3 medlemmer kan til enhver tid ændre forretningsordenen ved simpel flertalsbeslutning. Dog skal sikres, at GDPR og andre regler for foreningsdrift overholdes.

På et tidspunkt vil NemID blive udskiftet med MitID som skal bruges til de lovpligtige konti formand og kasserer har til Digital Post og bankkonto (det er 2 MitID konti til hver). Skift fra NemID til MitID er beskrevet på MitID

Link til Forretningsorden