Velkommen

Hjemmesiden henvender sig primært til beboere i Platanhaven, 4470 Svebølle, med relevant information fra grundejerforeningens bestyrelse.

Mails til Grundejerforeningen Platanhaven kan sendes til formand@platanhavensveboelle.dk

Seneste nyt

Legepladsdag planlagt til 12.09.2021 kl. 10-13 på legepladsen. Du kan se hvilke opgaver, der skal gennemføres her i årets Legepladsrapport.
Regler gældende for offentligt tilgængelige legepladser, se Bygningsreglement

Generalforsamling afholdes 15.09.2021 kl. 19:00 i Svebøllehallen - lokale selskabslokalet. Vi forventer at kunne servere kaffe og brød, så vi vil sætte pris på en tilmelding senest 1. september, så vi kan sikre der er nok til alle. Send en mail til foreningens mailadresse, hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Indkaldelse, regnskab, budget og årsberetning er udsendt i uge 24. Generalforsamlingen er udsat pga. Corona.

I 2022 holder vi generalforsamlingen i april som vedtægterne foreskriver. Jeg er på valg i 2022 og modtager ikke genvalg. Så det ville være dejligt hvis vi fik et par tilmeldinger til to ledige suppleantpladser - det ville være en god forberedelse til at gå ind i bestyrelsen i 2022. /Hans, bestyrelsesformand.
AZ Have og Anlæg kan desværre ikke længere levere vedligehold af vores fællesareal - tak til Paw Pedersen for godt samarbejde gennem årene.

Men vi har heldigvis fundet en ny samarbejdspartner, Skovhuggeren v. Steven Busk. Vi har i dag godkendt Stevens oplæg til et fremtidigt samarbejde og underskrevet kontrakten. Se hvordan ydelsen er "strikket" sammen her:

2021-vedligeholdsaftale

Se nærmere i "Bestyrelsen informerer"


Tekniske forudsætningerForeningens kalender

Platanhavens kalender indeholder beboeres fødselsdage - hvis der er et "+" bag navnet er der fast aftale om flagning. Desuden kan du se bestyrelsens møder i kalenderen. Enedelig har vi valgt at lægge tidspunkt for vedligeholdelsesaftaler inde - de angiver blot hvornår opgaverne forventes påbegyndt - bortset fra græsklipning, kan starttid variere et par uger.

Hvis du ser, at en af vore gadelamper er gået, så meld det til Verdo Teknik:

Fejlmeld vejbelysning og trafiklys


Her kan du anmelde problemer til Kalundborg Kommune, bl. a. rotter (rotter skal anmeldes):

Anmeld problem, f.eks. rotter


G/f Platanhavens Privatlivspolitik

EU's Persondataforordning pålægger alle foreninger at udarbejde en privatlivspolitik og en databehandleraftale med IT-driftsleverandører. Denne opgave har vi gennemført for G/f Platanhaven.

G/f Platanhavens forretningsforbindelserG/f Platanhavens øvrige leverandører


Liste over anvendte leverandører af specialvarer til G/f Platanhaven
Legepladsudstyr

Leverandør af TV pakker, Internet, fastnet telefoni og mobil telefoni


Kalundborg Antennelaug leverer fleksible TV pakker med YouSee som underleverandør. Desuden leveres hurtigt internet, som på sigt forventes at kunne leveres som eneste ydelse - p.t. skal man have en TV pakke for at få internet. Desuden leveres fordelagtigt fastnet telefoni, mobil telefoni mv. Alt vedr. telefoni leveres med Evercall som underleverandør. Se mere her.


Beskrivelse af menustruktur

Information

Her finder du diverse regler (vedtægter, deklaration o.lign.) og diverse praktiske oplysninger.

Bestyrelse

Her kan du se hvem der har de forskellige tillidsposter i foreningen.

WEB links

Vi har samlet en række links til hjemmesider i lokalområdet - hjemmesider, som kan være af interesse for beboere i Platanhaven. Vi forestiller os, at det specielt kan være af interesse for tilflyttere, der her kan få et godt overblik over, hvad der rører sig i Kalundborg Kommune med fokus på Svebølle.

Facebook Links

Facebook er vel det mest udbredte sociale medie - og det bruges da også flittigt i Svebølle. Så vi har også samlet en række links til divers Facebook grupper, relateret til Kalundborg Kommune med fokus på Svebølle. Du skal have en Facebook konto for at se Facebook grupper. Hvis du har det, vil de viste links føre dig direkte ind i den valgte gruppe.

Bestyrelsesside

Lukket side, der kræver brugernavn og kodeord, der er for bestyrelsen med foreningens korrespondance og lignende interne dokumenter. Medlemmerne har ret til at se disse informationer ved henvendelse til bestyrelsens formand. Men siden er kun tilgængelig for bestyrelse og bestyrelsessuppleanter med hver sit brugernavn og kodeord.

Desuden findes der 5 links i øverste højre hjørne:

Vi bruger eksisterende systemer, hvor det er muligt - vi vil ikke bruge tid på egenudvikling af noget, der findes i forvejen.

Debat

Her er der mulighed for debat medlemmerne imellem - husk bestyrelsen er også medlemmer.

Vi har valgt et eksisterende system, Facebook. Efterhånden er de fleste danskere på Facebook - så vi har oprettet en Facebook gruppe til erstatning for vores debatside. Man skal oprette en Facebook konto for at have adgang til "Debat".

Vi følger med i, hvad der rører sig på Facebook gruppen.

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen informerer løbende. Læserne har mulighed for at kommentere bestyrelsens nyheder.

Også her anvender vi et eksisterende system, en såkaldt Blog. Det er et system, som alle har adgang til uden andre krav, end dem, der gælder for hjemmesider/websites.

Nyhedsbrev

Foreningen udgiver et nyhedsbrev efter behov.

Det omdeles i en papirversion i Platanhaven - eksterne ejere henvises til at læse nyhedsbrevet på foreningens hjemmeside.

Da verden i større og større omfang bevæger sig bort fra papir og over til digitale løsninger, så har vi besluttet en stærk begrænsning af nyhedsbreve på papir - det sparer penge, og hjemmeside, facebookgruppe og blog med nyt fra bestyrelsen er tilgængelig for alle, som har en PC, tablet eller mobiltelefon. Og mon ikke alle i Platanhaven har et sådan apparat?

Nabohjælp

Nabohjælps hjemmeside. Her kan du tilmelde dig Nabohjælp, hvilket vi opfordrer dig til. Et område med mange tilmeldte til Nabohjælp har mindre risiko for indbrud, fordi det lille skilt på dit hus viser, at vi holder øje med hinandens huse. Desuden kan man til systemet melde ind, hvis man har ferie - en indmelding som udvalgte nabohjælpere kan se. Du vælger selv, hvem der skal vide du er på ferie.

Lokalrådet

Her kan du komme ind på Lokalrådets Facebookgruppe, hvor du kan følge Lokalrådets arbejde og dialog med borgerne i Svebølle. Lokalrådets formål er primært at varetage Svebølles interesser i forhold til Kommunalbestyrelsen og Kalundborg Kommune samt at støtte udvalgte initiativer fra borgerne. Der er bl.a. oprettet et flaglaug, som flere gange i løbet af året opstiller flagalle på mærkedage gennem Svebølle. Du na støtte Lokalrådet ved at tilmelde dig et medlemsskab. Det giver stemmeret på den årlige generalforsamling, hvor rammerne for det kommende års initiativer besluttes. Desuden er der valg til bestyrelse mv. Kontingentet er yderst overkommeligt - støt Lokalrådet, så Lokalrådet kan støtte dig.